Ochrana

Informace podle zákona Telemedia (TMG)

Tel.: +49 (0)2841 9986332

E-Mail: jk@prosteelsolutions.com

Internet: www.prosteelsolutions.com

Vedení firmy: Alfons Bedranowsky / Jens Köhler

Registrováno u soudu:
IČ:
DIČ:

Webdesign & Development:DESIGN BY MAAANY | José Cielito Pfister

Pravidla pro ochranu údajů

Ochrana Vašeho soukromého života a Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto provozujeme naše internetové aktivity pouze v souladu s příslušnými platnými zákony o ochraně dat.

Osobní data

Nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje na našich webových stránkách bez Vašeho výslovného povolení.
Tyto osobní údaje budou zpracovávány jako přísně důvěrné a nebudou předány třetím stranám mimo Pro Steel Solutions B.V.

Cookies

Soubory cookies obsahují informace, které jsou automaticky uloženy ve Vašem počítači v souladu s přísnými pravidly, a jejich obsah může být Vámi kontrolován. Cookies používáme pouze k tomu, abychom Vám na našich webových stránkách usnadnili práci. Cookies nejsou přiřazeny k osobním profilům.

Cookies

Cookies hold information that is filed automatically on your computer in accordance with strict rules and their content can be checked by you. We only use cookies to make things more convenient for you on our website. Cookies are not allocated to personal profiles.

Použité technologie

Technologie, které jsou rozsáhle používány na Internetu, jako například JavaScript, Flash nebo ActiveX, mohou být použity v částech těchto webových stránek, abychom Vám mohli pohodlněji poskytnout požadované informace. V žádném případě tyto technologie nepoužíváme k zjišťování osobních údajů nebo k manipulaci s daty ve Vašem počítači.

Protokoly

Zaznamenáváme přístup k našemu HTTP serveru standardním způsobem. Naše protokoly obsahují datum a čas, označení (URL) požadované stránky a označení (IP číslo) počítače, ze kterého byla stránka vyvolána. Tato data neobsahují žádné osobní reference a používají se pro právní zabezpečení (například proti útokům hackerů) a optimalizaci našich webových stránek pomocí statistického vyhodnocení dat (např. chyby přístupu, průměrný čas strávený na našich stránkách, použitý internetový prohlížeč a operační systém). V rámci našich webových analýz a řízení vztahů se zákazníky jsou údaje v některých konkrétních případech řádně zaznamenávány a vyhodnocovány, přičemž je zaručena ochrana osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky. Vzhledem k tomu, že tyto stránky nepodléhají naší kontrole, nemůžeme být zodpovědní za jejich obsah nebo zásady ochrany dat.

Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka představuje dočasný stav nepřetržitě probíhající práce. I když je velká pozornost věnována shromažďování informací na našich webových stránkách, Pro Steel Solutions B.V. nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost a úplnost. To platí i pro všechny odkazy, ke kterým se tato webová stránka přímo nebo nepřímo vztahuje. Společnost Pro Steel Solutions B.V. není zodpovědná za obsah žádné stránky, která je prostřednictvím takového odkazu dosažena. Společnost Pro Steel Solutions B.V. nemůže být v žádném případě zodpovědná za jakékoliv škody libovolné povahy, ke kterým dochází při použití nebo v souvislosti s používáním zde poskytnutých informací, ať už jde o přímé nebo nepřímé škody nebo následné škody, včetně jakékoliv ztráty zisku, nebo škod, ke kterým by došlo ztrátou dat. Vyhrazujeme si právo provádět změny informací na tomto serveru bez předchozího upozornění. Všechny nabídky podléhají změnám a nejsou závazné.