Služby

Jmse rádi, že Vám můžeme nabídnout dodatečné zkoušení či atestaci materiálu, jako:

  • UZ zkouška dle EN 10160
  • Zkouška navar-ohyb dle SEP 1390
  • Z-zkouška dle EN 10164
  • Certifikace/atestace klasifikačních společností