Usługi

Jesteśmy zadowoleni, że możemy zaoferować dodatkowych badań i atestacji materiałów, takich jak:

  • Badanie ultradźwiękowe, zgodnie z EN 10160
  • Badanie Navar zginania według września 1390
  • Z badania zgodnie z normą EN 10164
  • Certyfikacja / Poświadczenie towarzystw klasyfikacyjnych